W zależności od uczelni, oprócz pożyczki na studia licencjackie, dostępne są różne formy pomocy finansowej dla studentów.

Poniżej znajdziesz przykładowe informacje na temat dostępnych stypendiów w zależności od uniwersytetu:

 

 

 

RODZAJ POMOCY FINANSOWEJ

Undergraduate

studia licencjackie

Postgraduate

studia magisterskie

 


Access Scholarship

£1,200

dla studentów pierwszego roku studiów dziennych, płatne w 3 ratach - część w gotówce, część na pokrycie kosztów zakupu książek, kosztów zakwaterowania bądź dojazdów.

Warunek: dochód roczny w gospodarstwie nie może przekroczyć £25,000.

Merit Scholarship for Polish Students

W zależności od wyników na maturze możecie uzyskać od £750 do £500. Stypendium to przyznawane jest tylko polskim studentom za bardzo dobre wyniki na maturze :) do dzieła!

Postgraduate Jubilee Scholarship


Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i przystąpieniu od razu do studiów magisterskich istnieje możliwość otrzymania stypendium, które pokryje całkowicie koszta czesnego.

National Scholarship Programme

Stypendium w wysokości £2000 dla rozpoczynających studia we wrześniu 2015

Warunek: dochód roczny w gospodarstwie nie może przekroczyć £25,000

 

£5,190 dofinansowanie do czesnego przyznawane przez Welsh Assembly Government.

 

Distinction Scholarship 2015

Stypendium w wysokości do £2,000 dla studentów z bardzo dobrymi wynikami na maturze.

 

New Academic Scholarship

Stypendium w wysokości £1000 dla studentów z wynikami z matury 80-100%, wypłacane w 3 ratach:

pierwszy semestr

-£250

-£250

drugi semestr:

-£500

maximum of £1,000 Scholarship for Postgraduate European students