W wyniku Brexitu zmieniły się wytyczne dotyczące finansowania studiów w Wielkiej Brytanii.

W związku z tym tylko studenci, którzy rozpoczęli studia przed jesienią 2021 roku i/lub mają status pre-settled lub settled, są objęci Tuition Fee Loan.

Pożyczka na czesne nie jest już dostępna dla studentów, którzy rozpoczęli studia jesienią 2021 r. lub później i nie mają statusu settled lub pre-settled.

Osoby te nadal mogą ubiegać się o przyjęcie na uczelnie, ale będą odpowiedzialne za samodzielne pokrycie kosztów czesnego.