W związku z Brexitem zmienią się zasady finansowania studiów w Wielkiej Brytanii. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Dotychczas przyszli studenci uniwersytetów Wielkiej Brytanii mieszkający poza jej granicami mogli skorzystać z pożyczek udzielanych przez rząd brytyjski.

Na ten moment z pożyczki mogą skorzystać studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021 (nie poźniej niż do 1 sierpnia 2021 roku) i wcześniej lub osoby posiadające status pre- settled lub settled. Ostateczny termin składania wniosku o przyznanie statusu osiedlonego to 30.06.2021r.

 

 

Tuition Fee Loan - pożyczki na czesne. Udziela jej rząd angielski, spłata zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów i jest zależna od zarobków. Pożyczkę można dostać tylko na studia licencjackie.

Tuition Fee Loan przysługuje każdemu kto:
- otrzymał Conditional Offer z uczelni
- nie jest absolwentem szkoły wyższej (nie posiada dyplomu licencjata lub magistra)
- jest obywatelem Unii Europejskiej
- nie przekroczył 60-ego roku życia w dniu złożenia podania

Pożyczkę zaczyna się spłacać dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodowego.


PROGI DOCHODOWE W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU
dla osób zaczynających studia po 01.09.2012 roku

KRAJ WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW ROCZNIE (BRUTTO)
Polska £ 12 600
Wielka Brytania £ 21 000

Pełna lista progów dochodowych w poszczególnych krajach dostępna jest tutaj.

Znaczy to, że jeśli zostaniesz po studiach w UK musisz zacząć zarabiać £ 1750 brutto miesięcznie, by móc w ogóle zacząć spłacać pożyczkę. W Polsce w przybliżeniu ta kwota wynosi 5775 zł.

Jeśli przekroczysz podany próg dochodowy zaczynasz spłacać tuition fee loan w wysokości 9% od sumy, o którą dany próg przekroczyłeś/przekroczyłaś.

Przykładowo:

jeśli pracując w Polsce zarabiasz £13500 rocznie, spłacasz pożyczkę w wysokości 9% od nadwyżki (czyli £900) co daje £81 rocznie, a więc tylko £6,75 miesięcznie!

Jeśli przez 30 lat nie przekroczysz danego progu dochodowego pożyczka ulega przedawnieniu i nie musisz jej w ogóle spłacać!!!

Ściągnij wniosek o pożyczkę na rok akademicki 2015/2016 - tutaj.

>>>>> Zobacz wzór wypełnionego wniosku <<<<<<<

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. ksero swojego dowodu osobistego,
2. ksero dowodu jednego z rodziców (osób podanych do kontaktu we wniosku)
3. ksero skróconego odpisu aktu urodzenia.