Poniżej znajdziesz wymagania na studia licencjackie w zależności od uczelni, którą wybierzesz: 

Język angielski – średnia min. 70% z matury rozszerzonej; min. 60% z pisemnej matury na poziome rozszerzonym i średnia z matury min. 60%

 


 

Język angielski - matura na poziomie rozszerzonym min. 60% lub podstawowym 85%.

50% z przedmiotu innego niż język obcy


 

Język angielski - minimum 70% na poziomie rozszerzonym oraz IELTS ze średnią minimum 6.0 lub inny (np. CAE, CPE)

Matematyka - minimum 70% na poziomie rozszerzonym

Dodatkowo, w zależności od kierunku, jest wymagany konkretny przedmiot na poziomie rozszerzonym.

 


 


Język angielski - poziom rozszerzony min. 70% albo poziom podstawowy 95% lub certyfikat IELTS, TOEFL lub inny

Średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym co najmniej 55% (w przypadku gdy na danym kierunku wymagany jest konkretny przedmiot min. 60% z tego przedmiotu)

 


Język angielski - min. 60% z matury na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym

Średnia ze wszystkich przedmiotów na maturze - min. 60%, w tym przynajmniej 1 przedmiot na poziomie rozszerzonym

 


 

Matura – 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym

Język angielski – poziom rozszerzony 65% lub poziom podstawowy 90%

inny przedmiot – poziom rozszerzony 60%

 NA WSZYSTKICH UCZELNIACH NA KIERUNKI ARTYSTYCZNE OBOWIĄZUJE PORTFOLIO