Poniżej znajdziesz ogólne wymagania na studia licencjackie w zależności od uczelni, którą wybierzesz: 

 • język angielski min. 70% na poziomie rozszerzonym, w tym, co najmniej 60% z części pisemnej oraz 60% z części ustnej  (poziom podstawowy)
 • matura- ogólny wynik min. 60%
 

 EAST LONDON

 • dwa rozszerzone przedmioty zdane na minimum 45% (na kierunki takie jak Clinical & Community Psychology, Physiotherapy, Computer Games Design: Story Development, Engineering, Architecture progi są wyższe)
 • język angielski min. 70% na poziomie rozszerzonym oraz IELTS za śrenią min. 5,5

 


 

 • język angielski min.80% na poziomie rozszerzonym oraz IELTS ze średnią minimum 6.0 lub inny (CAE, CPE)
 • matura- ogólny wynik min. 60% z przedmiotów podstawowych (z wyjątkiem prawa i architektury- min. 70%)

 

 


 

 

 • matura – ogólny wynik min. 55%, średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym (lub gdy na danym kierunku wymagany jest konkretny przedmiot min. 60%)
 • w przypadku niektórych kierunków matura z określonego przedmiotu na poziomie rozszerzonym min. 60%
 • język angielski min. 70% na poziomie rozszerzonym albo poziom podstawowy 95%
 • certyfitak IELTS na poziomie 6.0 przy czym nie mniej niż 5,5 z poszczególnych części testu

 


 

 

 • język angielski min. 60 % na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym albo certyfikat IELTS na poziomie 6.0
 • matura- średnia ze wszystkich przedmiotów na maturze min. 60%, w tym przynajmniej 1 przedmiot na poziomie rozszerzonym

 


 

 • język angielski certyfikat IELTS 6.0 lub certyfikat TOEFL 80
 • język angielski min. 65% na poziomie rozszerzonym lub min. 90% na poziomie podstawowym
 • matura- średnia ze wszystkich przedmiotów zdawanych 60-70% z uwzględnieniem jednego lub dwóch przedmiotów na rozszerzeniu

  


 

 • birmingammatura- ogólny wynik min 60% w tym przynajmniej z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym
 • certyfikat IELTS na poziomie 6.0 (min. 5.5 z każdej części) w zależności od kierunku

*nie współpracujemy z University of Birmingham w zakresie studiów licencjackich


 

 

 


NA WSZYSTKICH UCZELNIACH NA KIERUNKI ARTYSTYCZNE OBOWIĄZUJE PORTFOLIO

 

 

 

 

*Uwaga: Wymagania rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje. Wymagania językowe mogą się zmieniać i różnić się zależnie od kierunku na który się aplikuje.