System nauczania w Wielkiej Brytanii zdecydowanie różni się od tego, który znamy z polskich szkół czy uniwersytetów. Na uniwersytecie jest tylko 6 modułów rocznie. Na większości kierunków zajęcia odbywają się 15 do 20 godzin tygodniowo, zazwyczaj 3-4 dni w tygodniu po 5-6 godzin. Zajęć jest tak mało, gdyż są praktyczne – nie ma tutaj zbędnego wkuwania, niepotrzebnych przedmiotów czy też bezużytecznych zajęć.

Brytyjski system nauczania stawia przede wszystkim na praktykę. Studiowanie w UK wymaga od studenta zarówno samodzielnej pracy (pisanie esejów, raportów, testów, przygotowywanie prezentacji i projektów) jak i pracy w grupach. Egzaminy są tylko formalnością ponieważ oceny bazują głownie na wszelkiego rodzaju pracach zaliczeniowych robionych w trakcie roku akademickiego.

Na początku studiów, każdy ze studentów zostaje przydzielony do tzw. “personal tutor” – jest nim jeden z wykładowców lub tutorów na danym kierunku, który wspiera studenta w każdej sprawie przez cały okres nauki. Personalny tutor przeprowadza regularne indywidualne spotkania ze swoimi podopiecznymi, na których zostają poruszane wszelkie istotne kwestie dotyczące studiów, nauki, ocen, mieszkania czy ewentualnych problemów osobistych.

Wykładowcy i tutorzy w Wielkiej Brytanii to często osoby, które są znane z osiągnięć w branży, do pracy w której przygotowują swoich studentów.

W Wielkiej Brytanii stosunek wykładowców do studentów jest bardziej koleżeński niż na zasadzie: student-wykładowca. 

Każdy z pracowników uniwersytetu jest gotowy do pomocy. W każdej chwili student może poprosić o wsparcie w nauce lub rozwiązaniu jakiejkolwiek sprawy. Można to zrobić osobiście na kampusie, jak i mailowo.

Żeby ułatwić swoim studentom studiowanie uniwersytety hojnie inwestują w wyposażenie. W specjalnie przygotowanych Learning Center słuchacze mają możliwość skorzystania z bogatych zasobów wiedzy, zarówno drukowanych jak i elektronicznych oraz komputerów z dostępem do Internetu. Tego typu nowoczesne biblioteki są bardzo często otwarte przez 7 dni w tygodniu, całą dobę!


Studia mogą się odbywać w trzech trybach:

- full time

- part time

- sandwich: po 2 latach studiów odbywasz roczną praktykę zawodową (placement) poza uniwersytetem, następnie wracasz na ostatni (trzeci rok) studiów. Studia trwają wtedy 4 lata, ale zdobywasz bezcenne doświadczenie zawodowe, które będzie bardzo mocnym punktem w Twoim CV!

 

 

 

 

Studia w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany dotycząte podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii. Obecnie zmiany dotyczą wjazdu na teren Wielkiej Brytanii, pobytu jak i samych studiów. Najważniejszym wymogiem jest posiadanie wizy studenckiej (Student Viza). Studenci którzy rozpoczęli rok akademicki 2020/2021 i wcześniej będą mogli dokończyć studia zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Nic się nie zmieni także dla posiadaczy irlandzkich paszportów i osób, które posiadają w UK status rezydenta.