System nauczania w Wielkiej Brytanii zdecydowanie różni się od tego, co znamy z polskich szkół czy uniwersytetów. Na uniwersytecie jest tylko 6 modułów rocznie, każdy po 3-4 godziny tygodniowo. W sumie daje to ok. 12 obowiązkowych godzin tygodniowo zajęć na uczelni.

Studiowanie w UK wymaga od studenta zarówno samodzielnej pracy (pisanie esejów, raportów, testów, przygotowywanie prezentacji i projektów) jak i pracy w grupach. Zajęcia i zaliczenia mają przede wszystkim charakter praktyczny.

Żeby ułatwić swoim studentom studiowanie uniwersytety hojnie inwestują w wyposażenie - w specjalnie przygotowanych Learning Center słuchacze mają możliwość skorzystania z bogatych zasobów wiedzy, zarówno drukowanych jak i elektronicznych oraz komputerów z dostępem do Internetu. Tego typu nowoczesne biblioteki są bardzo często otwarte przez 7 dni w tygodniu, całą dobę!


Studia mogą się odbywać w trzech trybach:

- full time

- part time

- sandwich: po 2 latach studiów odbywasz roczną praktykę zawodową (placement) poza uniwersytetem, następnie wracasz na ostatni (trzeci rok) studiów. Studia trwają wtedy 4 lata, ale zdobywasz bezcenne doświadczenie zawodowe, które będzie bardzo mocnym punktem w Twoim CV!