Po wprowadzeniu w życie Brexitu zmieniły się zasady dotyczące wjazdu do Wielkiej Brytanii, pobytu jak i samych studiów. Najważniejszą z nich jest wymóg wizy studenckiej (Student Visa). Więcej informacji tutaj.

O wizę studencką będzie musiał ubiegać się każdy, kto nigdy wcześniej nie mieszkał w Wielkiej Brytanii i nie posiada przynajmniej statusu pre-settled(status wstępnego osiedlenia), a chce studiować na brytyjskiej uczelni lub będzie kontynuować studia po 31/12/2020.

O wizę studencką może ubiegać się każda osoba która ukończyła 16 lat.

Jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią o wizę możesz ubiegać się najwcześniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem kierunku. Decyzję w sprawie wizy otrzymasz zazwyczaj w ciągu 3 tygodni. Najbezpieczniej jednak będzie zaaplikować nie później niż 2-3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć.

 

Aplikując o wizę studencką do Wielkiej Brytanii, należy przedstawić brytyjskiemu rządowi:

  • paszport
  • dokument potwierdzający przyjęcie na jeden z brytyjskich uniwersytetów 
  • odpowiedni wynik z egzaminu językowego IELTS

Dodatkowo, może być wymagany dowód, że dysponuje się odpowiednimi funduszami na pokrycie kosztów nauki jak i utrzymania.

Koszt aplikacji o wizę wynosi jednorazowo £348. Dodatkowo, należy liczyć się z koniecznością opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres studiów, a z racji, że studentom przysługuje 25% zniżki, będzie to kwota rzędu £470 za każdy rok trwania wizy.

W większości przypadków będzie można zrobić to poprzez aplikację na telefonie. To samo dotyczy weryfikacji tożsamości – jeśli posiada się biometryczny paszport, to aplikacja na telefon w zupełności wystarczy. W przeciwnym wypadku trzeba będzie udać się do centrum wizowego w Polsce.

 

Jako absolwent brytyjskiej uczelni, masz możliwość aplikowania o tzw. wizę absolwencką (Graduate Visa), dzięki której możesz pozostać na terenie Wielkiej Brytanii maksymalnie:

  • 2 lata po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich;
  • 3 lata jeśli skończyło się studia doktoranckie